Slawbud
Slawbud
SŁAWBUD

REGULAMIN

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sławbud Sp. z o.o. informuje Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: SŁAWBUD SP. Z O.O., 05-092 Łomianki- Kiełpin, ul. Warszawska 189, REGON: 365682117, NIP: 1182131500, KRS: 0000642996
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub e-mailowo: slawbud@slawbud.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie uzyskanym bezpośrednio od Państwa podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www oraz korespondencji e-mail.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest:
• udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym;
• udzielenie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję e-mail;
• obsługa korespondencji oraz załatwienie sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;
• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z obsługą strony internetowej i poczty elektronicznej, na podstawie zawartych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzamy dane niezgodnie z wymogami Rozporządzenia.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: slawbud@slawbud.pl lub iod@perfectinfo.pl oraz za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Warszawska 189, 05-092 Łomianki-Kiełpin.

9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z poważaniem,
SŁAWBUD SPÓŁKA Z O.O.
05-092 Łomianki – Kiełpin, ul. Warszawska 189
NIP 118-21-31-500, Regon 365682117, KRS NR 0000642996
tel. 22 751-53-48, e-mail: slawbud@slawbud.pl
www.slawbud.pl

 

Polityka prywatności i plików cookies

W tym dokumencie znajdą Państwo zasady wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.slawbud.pl. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławbud Sp. z o.o., z siedzibą w przy ul. Warszawskiej 189, 05-092 Łomianki-Kiełpin, NIP: 1182131500, REGON: 365682117. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu e-mailowego: slawbud@slawbud.pl.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystywane są przez nas w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Wykorzystujemy funkcje udostępniane przez Google Analytics, co wiąże się z wykorzystywaniem pochodzących od nich plików cookies.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics i wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Cookies wykorzystywane przez naszą stronę www

DSID, IDE – pliki te są ustawiane przez stronę trzecią (DoubleClick) i służą do wyświetlania ukierunkowanych reklam, które są dla Państwa istotne w całej sieci. Ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie Państwa poprzednich wizyt na naszej stronie, np. reklamy na temat, którym interesowali się Państwo podczas jej przeglądania. Ponadto pliki te mierzą współczynnik konwersji reklam prezentowanych użytkownikowi.
Aby uzyskać więcej informacji lub wyłączyć pliki cookie DoubleClick w swojej przeglądarce, należy odwiedzić witrynę: www.google.com/policies/privacy/partners/.

RUL – plik ten jest niezbędny do funkcjonowania naszej witryny.

1P_JAR – używany przez usługę Google reCaptcha, aby dostosować reklamy do Państwa zainteresowań.

ANID – plik służący do wyświetlania reklam w Internecie, przechowywany przez google.com.

CONSENT – plik wykorzystywany do zapisania zgody na używanie plików cookies.

NID – plik zawierający identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

_Secure-3PAPISID, _Secure-3PSID, _Secure-3PSIDCC – pliki tworzące profil zainteresowań odwiedzających witrynę, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy poprzez retargeting.

_ga, _gat_gtag_UA_132316953_1 – pliki te służą do ograniczania szybkości żądań i rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisywanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.
Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę: www.google.com/policies/privacy/partners/.
Aby wyłączyć Google Analytics w swojej przeglądarce, należy odwiedzić witrynę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

_gid – plik rejestrujący unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny. Wygasa po 12h.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a „Sławbud Sp. z o.o.” w portalu społecznościowym Facebook

Szanowni Państwo,
Zgodnie z RODO*, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego fanpage’a:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/SlawbudDeweloper/?_rdc=1&_rdr w portalu społecznościowym Facebook (dalej jako: „fanpage”) jest Sławbud Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 189, 05-092 Łomianki-Kiełpin, adres e-mail: slawbud@slawbud.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.

ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na fanpage’u jakikolwiek ślad, np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
• prowadzenia fanpage’a na warunkach i na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach i promowaniu naszej marki,
• komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu Facebook (komentarze, chat, posty),
• prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności osobistych profilów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES: Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub innym nośniku osób odwiedzających fanpage. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU: Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook, z zastosowaniem używanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH: Przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

FACEBOOK JAKO ODDZIELNY ADMINISTRATOR: Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora portalu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook Inc. należy zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE